CQC Analiza druku

Szybki podgląd

Oceń dane pomiarowe dla konkretnej maszyny, rodzaju papieru i zlecenia.

Aby ocenić stabilność maszyny w czasie korzystamy z opcji Analiza druku. Tutaj ocenisz jedno, konkretne zlecenie. Wyobraźmy sobie sytuację która często pojawia się w relacji klient-drukarnia, gdy ten pierwszy składa reklamację druku. Zazwyczaj jest ona rozpatrywana do proofa. Wizualnie lub pomiarowo staramy się ocenić i znaleźć miejsce w którym doszło do powstania błędu. To swoista przepychanka, w której często drukarnia stoi na przegranej pozycji gdyż w żaden sposób nie jest w stanie udowodnić, że maszyna drukowała w pełnej zgodności z normą. Dzięki CQC i szybkiemu podglądowi konkretnego zlecenia, drukarnia natychmiast ocenia czy było ono prawidłowo wydrukowane. Wystarczy w menu, na samej górze wybrać numer zlecenia a system wyświetli nam szczegółowy raport w którym zobaczymy następujące dane odniesione oczywiście do normy ISO 12647-2:

  • Wykres przyrostu punktu rastrowego dla kolorów CMY i osobno K
  • Kontrast druku
  • Stabilność przyrostu punktu na całym arkuszu
CQC Szybki podgląd
  • Wartości Lab dla próbek CMYK
  • Wartości Lab dla próbek RGB
  • Wartości Lab dla bieli papieru
CQC Szybki podgląd

Wszystkie wykresy przedstawione są w postaci czytelnych grafów na których natychmiast bez zbędnych obliczeń i skomplikowanych interpretacji, zobaczymy czy wszystkie parametry były zgodne z normą. Jeśli tak, reklamacja może zostać odrzucona a klient otrzyma szczegółowy, wydrukowany raport.

Tylko CQC pozwala na tak szybkie i konkretne rozpatrzenie reklamacji. Jednocześnie drukarnia podnosi swój prestiż, gdyż udowadnia, że jest w stanie kontrolować każde wpływające zlecenie i obiektywnie przyznać się do błędu lub odrzucić bezpodstawne roszczenia klienta.

PM SOLUTIONS

NASZE POMYSŁY I ROZWIĄZANIA!
Szeroki asortyment nowoczesnego oprogramowania do automatyzacji procesów
przygotowania plików PDF do druku – preflight, impozycji, automatycznej obróbki zdjęć, generacji plików PDF, XML,
bitmap, przesyłu plików FTP, mail, www -> preflight -> urządzenia wyjściowe.
Oprogramowanie do standaryzacji i kalibracji toru druku.

więcej

KONTAKT

+22 899 00 66 / 602 310 011

a.szymosz@pm-solutions.com.pl

UL. MENUETA 26A / 02 827 WARSZAWA / POLSKA